Uitnodiging deelname Klankbordgroep repartitie | Sena
Terug

Uitnodiging deelname Klankbordgroep repartitie

13-08-2020
klankbord-1-.png

Op 25 september aanstaande om 10:00 uur staat de halfjaarlijkse bijeenkomst van de klankbordgroep repartitie gepland. Wij nodigen je graag uit om aan dit overleg deel te nemen. Je kunt aan de repartitie (doorbetaling) gerelateerde onderwerpen inbrengen die dan besproken kunnen worden. Je bent natuurlijk ook welkom wanneer je geen agendapunten wilt inbrengen. Het aantal deelnemers moeten we om praktische redenen wel beperken. Daarom vragen wij je om je uiterlijk op 4 september a.s. aan te melden. Dat kan via het volgende e-mailadres: klankbordgroeprepartitie@sena.nl. Als je onderwerpen voor de agenda in wilt brengen, laat ons dat dan ook op uiterlijk 4 september weten via hetzelfde e-mailadres. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en/of de agendapunten die zijn ingebracht, wordt besloten of de klankbordgroep repartitie daadwerkelijk zal plaatsvinden.

De klankbordgroep repartitie van Sena is een informeel adviesorgaan voor de Raad van Aangeslotenen. Naast onderwerpen die door de Raad van Aangeslotenen kunnen worden geagendeerd, is het voor aangeslotenen van Sena mogelijk om aan de repartitie gerelateerde agendapunten in te brengen die daarmee onder de aandacht van de Raad van Aangeslotenen worden gebracht. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om individuele commentaren en/of klachten. De Raad van Aangeslotenen behoudt zich het recht voor om ingebrachte agendapunten af te wijzen. Een verslag van de vorige bijeenkomst is hier in te zien.