Tweede tranche Sena Productiefonds Producenten geopend | Sena
Terug

Tweede tranche Sena Productiefonds Producenten geopend

records.jpg

Mede op initiatief van Sena is eerder dit jaar het Steunfonds Rechtensector tot stand gekomen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld voor Sena-rechthebbenden. Met dit geld is o.a. het Sena Productiefonds Producenten (SPFP) 2021 gestart. Vanaf nu tot en met zondag 19 september is de tweede tranche voor het SPFP geopend. Hierbij zijn de inkomenscriteria verruimd waardoor er meer producenten geholpen kunnen worden.

Voor aanvragen uit de tweede tranche van het Sena Productiefonds Producenten komen muziekproducenten in aanmerking. Om aanspraak te kunnen maken geldt dat zij zowel in kalenderjaar 2019 alsook in kalenderjaar 2020 minimaal bruto € 10.000,- en maximaal bruto € 250.000 aan inkomsten hebben ontvangen uit naburige rechten via Sena. Voor de toetsing hiervan worden zowel de ontvangsten uit de Nederlandse als de buitenlandse incasso meegerekend. Elke producent kan slechts één keer de maximale projectbijdrage aanvragen (maar deze eventueel wel over meerdere projecten verdelen) en de projectbijdrage dient in 2021 gebruikt te worden.
Lees alles over de tweede tranche SPFP21, de voorwaarden en het aanvragen hier.