Terug

Sena publiceert jaarverslag 2018

15-04-2019
sena-jaarverslag2018-foto-5rood-2.jpg

In het jaar dat het 25-jarig jubileum van de Wet op de naburige rechten werd gevierd, doorbrak Sena de grens van 1 miljard euro aan cumulatief ontvangen licentieopbrengsten. Sinds de oprichting in 1993 ontvingen ruim tweeënzestigduizend artiesten, muzikanten en muziekmaatschappijen van Sena een vergoeding wanneer hun opgenomen muziek werd uitgezonden of openbaar gemaakt buiten de privésfeer. Dit en meer staat in het jaarverslag dat Sena vandaag publiceert.

Financiële resultaten 2018
Zowel de gefactureerde als de ontvangen licentie-inkomsten stegen in 2018, respectievelijk met 3,3 procent naar € 69,7 miljoen en 4,6 procent naar € 70,4 miljoen. In alle drie de licentiesegmenten (Algemene licenties, Media en Internationaal) zijn hogere licentie-ontvangsten gerealiseerd in vergelijking met het voorgaande jaar.
De bruto doorbetaling aan rechthebbenden bedroeg € 67,9 miljoen, een groei met 15,4% ten opzichte van 2017. Deze toename werd mede veroorzaakt door het betalen van een grote hoeveelheid relatief kleine bedragen over de jaren 2015 tot en met 2017. Daarnaast is er een groter aandeel in de gefactureerde licentie-inkomsten al in hetzelfde jaar doorbetaald. Hoewel de bruto exploitatielasten met 4,4% zijn toegenomen tot € 7,8 miljoen, is het netto kostenpercentage (netto exploitatielasten gedeeld door de totale gefactureerde Nederlandse licentie-inkomsten) gedaald naar 11,3%.

Overige resultaten 2018
De dienstverlening aan rechthebbenden (artiesten, muzikanten, platenmaatschappijen en buitenlandse zusterorganisaties) is met name door de inzet van online instrumenten verbeterd. De functionaliteit van de MySena portal is uitgebreid. Er is een Sena-app gelanceerd waarbij op mobiele apparaten overal en altijd een actueel inzicht kan worden verkregen in de (verrichtte) betalingen. Ook kunnen er via de app repertoireclaims worden ingediend.
Sena heeft zich in 2018 ook weer actief gemanifesteerd in de internationale koepelorganisaties. Belangrijke projecten hierbij zijn de Virtual Repertoire Database die de uitwisseling tussen buitenlandse zusterorganisaties voor muzikanten en artiesten accurater en aanzienlijk sneller zal maken. Daarnaast is een start gemaakt met de MLC Data portal die muziekmaatschappijen in de toekomst in staat moet stellen om repertoireclaims op één centrale plaats in te dienen, in plaats van bij meerdere separate naburige rechtenorganisaties.

Lees het hele jaarverslag